Ran Vossen garandeert een grondige analyse van elk dossier en een gespecialiseerde juridische competentie om een optimaal resultaat te bekomen. Haar praktijkgebieden zijn:

  • Echtscheiding, met in begrip van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap
  • 0nderhoudsbijdragen en buitengewone kosten voor de kinderen
  • Verblijfsregeling voor de kinderen
  • Andere materies in personen- en familierecht, o.a. aspecten van het wettelijke of feitelijke samenwonen, adoptie, afstamming
  • Contractenrecht, o.m. opstellen en nazien van contracten of clausules, contractueel aansprakelijkheid, modelcontracten enz.
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid en schadevergoeding